Her yıl Ocak ayı sonunda gerçekleştirilen Dünya Ekonomik Forumu bu yıl pandemi sebebiyle dijital platformda ön oturumlar şeklinde yapıldı. Foruma dünyanın en etkili iş insanları, siyasetçi, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve akademisyenler katıldılar.

Ana Teması Güveni Yeniden İnşa Etmek için Kritik Yıl (A Crucial Year to Rebuild Trust) idi.

Forumda ele alınan alt tema ise oldukça dikkat çekiciydi.

Hedef “Küresel ölçekte acil işbirliği ihtiyacı” idi.

Alt başlıklar ise:

Gezegenin Geleceği

Dünya ısınıyor, buzullar eriyor, plastik atıklar çoğalıyor. Doğadaki yaşam kayboluyor ve zamanımız daralıyor. İnsan faaliyetinin her alanında sürdürülebilir şekilde olabilmesi için stratejiler geliştirmemiz gerekiyor. Enerji, gıda, giyim bunlardan birkaçı.

Adil Ekonomiler

  1. Dünya Savaşı’ndan bu yana, dünya genelinde ortalama yaşam 30 yıl arttı. Sağlık ve eğitime milyarlarca insan ulaşabiliyor ancak eşit dağılmıyor. Gelir eşitsizliği arttığı için sosyal uyum da zayıfladı. Ekonomilerin, büyümenin sadece azınlık için değil çoğunluğa fayda sağlayacak şekilde yeniden şekillendirilmesi ve sürdürülebilir olması gerekiyor. Bizden sonraki nesiller için adil ekonomi fikrini içselleştirmeli ve üzerine çalışmalıyız.

İyilik İçin Teknoloji

Yeni teknolojiler her zaman korkutucu ve yıkıcı olmuştur. Yeni işler yaratır ve derin sosyal değişime öncülük eder. Ancak bu durumun ölçüsüzlüğü ve hızı insanlığı tehdit boyutuna gelmiş durumda. Etik bazı sorunlarla da karşı karşıyayız. Genetiği değiştirilmiş bebekler, savaş robotları ve yaşam şansımızı belirleyen algoritmalar gibi konularda mutlaka kurallar konulmalı. Ayrıca sosyal medyanın kirli tarafları yasalarla denetim alınmalı ve bu yolla yapılan her türlü taciz, aşağılanma, hakaret, kişilik haklarına saldır vb. mutlaka engellenmeli.

Toplum ve Çalışmanın Geleceği

İnsan odaklı ekonomik gündemlerde çalışma yaşamında büyük değişiklikler olmalı. Bu değişiklikler, sayı ve kalite açısından birçok fırsat yaratıyor. Ancak, ekonomiler, hükümetler, sendikalar ve işverenler birlikte çalışmalı. Sosyal diyalog ve eyleme geçme herkese fayda sağlayabilir.

Sağlıklı Gelecek

Ülkemizde ve dünyada sağlık hizmetleri harcamaları özellikle son on yılda önemli ölçüde arttı. Ülkemizde özellikle ekonomik zorluklar sebebiyle yaşanan stres, depresyon gibi rahatsızlıklar akıl sağlığı sorunlarından sadece birkaçı. Buna ek olarak fiziksel rahatsızlıklar da sorunun bir parçası haline geldi. Özellikle pandemi kısıtlamaları 70 ve üzeri yaştaki insanlarda farklı sorunların çıkmasına sebep oldu. Tıp bilimde büyük ilerlemeler var elbet ancak herkes için adil erişim sağlanamıyor. Sağlık hizmeti sorunlarının tespiti ve çözüm önerileri gerekiyor.

Jeopolitiğin Ötesinde

Jeopolitik ve uluslararası rekabetten ziyade küresel iş birlikleri kaçınılmaz görünüyor. Milletlerin değişmesi söz konusu olabilir. Pek çok konuda iş birliği yapılmak zorunda. İklim değişikliği için yapılan Paris Anlaşması veya ozon tabakası için yapılan iş birliği gibi.

Daha İyi İş bir Dünyası

İlk Sanayi Devrimi’nden bu yana, dünyada pek çok işletme teknolojik ve sosyal değişime destek için ön saflarda yer almıştı. Ancak günümüz koşullarında bakış açılarımız değiştirmemiz, kısa vadeli kârların ötesine bakmamız, sürdürülebilir planları ortaya koymamız gerekiyor.

Bu alternatif zirvede Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu “Bağlantılı ve Sürdürülebilir Değer Zincirleri Tasarlama” başlıklı panelde, Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir de “Reel ekonominin öncülük ettiği toparlanmayı hızlandırmak” konulu panelde konuştu.

Peki bu konulardan başka hiç mi söyleyecek bir şeyimiz yoktu? Yukarıda sıraladığım konu başlıklarını kendimiz için değil hiç olmazsa çocuklarımız için tartışmak adına daha yoğun bir katılım sağlayamaz mıydık?

Dünyada farklı şeyler oluyor ve artık dünya eski dünya değil. Kabuğumuzdan çıkıp bu konulara kafa yormalı devlet politikaları geliştirmeli ve geleceği kuranlardan olmalıyız.

Küresel ölçekte acil iş birliği ihtiyacı varken sadece kendi gemimizin kaptanı olmaya çalışmak bizi tüm zamanların en geride kalan ülkelerinden birisi haline getirecektir. Bu ülkenin pırıl pırıl çocuklarının geleceği ne olacak?

Lütfen bir daha düşünelim ve harekete geçelim.

Published On: Mayıs 12th, 2021 / Categories: Kategorize Edilmemiş /

E-Bültenlerimize Abone Olun

Satın Alma ile ilgili gelişmeleri ve yeni haberleri kaçırmayın.

Mesajın için teşekkürler. Gönderildi.
Mesajınızı göndermeye çalışırken bir hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyin

Add notice about your Privacy Policy here.