Pınar Samsun KEPS Danışmanlık 

AYDINLATMA METNİ

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden PINAR SAMSUN KEPS DANIŞMANLIK olarak, sizlere sunduğumuz hizmetlerimiz kapsamında kişisel verilerinizi gereken özen ve hassasiyet ile işlemekteyiz. Bu çerçevede, verilerinizi hangi amaçlarla işlendiği ve kimlerle paylaşabileceği ve verilerinizin toplanma yöntemi ve hususunda sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

PINAR SAMSUN KEPS DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ. Grup olarak, bizlerle paylaştığınız kimlik ve iletişim verileriniz ile internet sitemizi ziyaret etmeniz halinde toplanan dijital iz verileriniz; işyerimizi ziyaret etmeniz halinde veya düzenlenen toplantı ya da organizasyonlara katıldığınızda izniniz dahilinde fotoğraf veya kamera kaydı verileriniz, PINAR SAMSUN KEPS DANIŞMANLIK müşterilerine en iyi şekilde hizmet sunabilmesini teminen aşağıda belirtilen hizmet ya da faaliyetlerle sınırlı olarak işlenmektedir.

 • PINAR SAMSUN KEPS DANIŞMANLIK tarafından sunulan CRM ( Müşterİ İlişkileri Yönetimi), Sadakat Yönetimi, Veri Analitiği ve Segmentasyon, Sosyal Medya Yönetimi, İzin Yönetimi ve Eğitim Danışmanlık hizmet süreçlerinin yürütülmesi ve sunulan/alınan hizmetler kapsamında müşteri/tedarikçi çalışanının ve hizmet veya tedarik konusu işlemlerde yer alan diğer kişilerin verilerinin işlenmesi,
 • Seminer, etkinlik, eğitim, üyelik veya ilgili aktivitelerin düzenlenmesi,
 • Veri güvenliği kapsamında bilgi sistemleri güvenliğinin ve sürekliliğinin sağlanması,
 • Müşteri ilişkilerinin yönetilmesi ve bu kapsamda iş süreçlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi, analiz, anket, raporlama çalışmalarının yapılması,
 • Satış, pazarlama ve sponsorluk gibi faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Internet sitesine üyelik kaydının yapılması,
 • Üyelerimiz veya iş ortaklarımızın veritabanları üzerinden veri analitiğinin yapılması, veri tabanlarının inceleme ve raporlama süreçlerinin yürütülmesi,
 • Resmi kurum ve kuruluşların taleplerinin yerine getirilmesi PINAR SAMSUN KEPS DANIŞMANLIK iletilen kararların uygulanması,
 • Gereken durumlarda saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, PINAR SAMSUN KEPS DANIŞMANLIK’ın politika ve prosedürlerine uyum sağlanabilmesi.
 1. Kişisel Verilerin Aktarılması

Toplanan kişisel verileriniz, işbu bilgilendirme metninin birinci maddesinde açıklanan amaçlar ve ilgili yasal düzenlemeler kapsamında aktarılmasını gerektiren sebeplerle sınırlı olarak; denetleyici ve düzenleyici kamu kurum ve kuruluşlarına, meslek kuruluşları ile ilgili mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara, hizmetlerinden faydalandığımız ve iş birliği içinde bulunduğumuz diğer şirketlere aktarılabilmektedir.

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak; kanunlarda öngörülmesi, sözleşmenin ifası, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi, tarafınızca alenileştirilmiş olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla PINAR SAMSUN KEPS DANIŞMANLIK’ın meşru menfaati sebeplerine dayalı olarak; otomatik veya otomatik olmayan ve aşağıda sayılan yöntemlerle toplanmaktadır:

 • E-posta ile yaptığınız başvurular vasıtasıyla,
 • Web sitemiz üzerinden doldurduğunuz iletişim formu vasıtasıyla,
 • PINAR SAMSUN KEPS DANIŞMANLIK tarafından kullanılan uygulama ve yazılımlar aracılığıyla,
 • Internet sitemizi ziyaret etmeniz ya da internet sitemize üye olmanız halinde çerezler vasıtasıyla ve sosyal medya kanalları aracılığıyla.
 1. Kanun uyarınca haklarınız:

Kanun’un “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre “İlgili Kişi Başvuru Formu” ile bizzat kimlik kartınızın bir fotokopsi ile teyidinizin yapılması sağlanarak tarafımıza iletebilirsiniz. PINAR SAMSUN KEPS DANIŞMANLIK başvuru taleplerini, Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır.

PINAR SAMSUN KEPS DANIŞMANLIK kanunun 13. Maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurumu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilecektir.