Satın Alma Eğitimi

Satın Alma Eğitimi, Sizin Seçeceğiniz Satın Alma Konularında Hızlı Yol Alarak Fark Yaratmak İçin İhtiyaç Duyduğunuz İçerikleri Kapsar.

Tüm Satın Alma Eğitimi Konularını Farklı Bakış Açılarıyla Keşfedeceksiniz

Bize Ulaşın

TEMEL SATIN ALMA EĞİTİMİ KONULARI

Her kategoriyi pazar karmaşıklığı ve kritikliği açısından anlamak, o kategori için geçerli olabilecek üst düzey stratejileri belirleyebilmenin ilk adımıdır. Kategori yöneticileri, kategorilerinin şirketleri için nerede durduğunu anlamak için ‘Kategori Konumlandırma Matrisi’ni; tedarikçilerinin şirketlerini nasıl konumlandırdığını anlamak için ‘Müşteri Tercih Matrisi’ni ve üçüncü adım olarak, ‘Pazar Yönetim Matrisi’ni ‘Kategori Konumlandırma’ ve ‘Müşteri Tercih Matrisi” ile bir araya getirerek kategorilerinin nerede durduğunu net olarak anlamalılar.

Harcamayı yönetmek, satin alma işlevinin kritik bir parçasıdır. Plansız harcama yapmak genellikle acele geçilmiş siparişlere, aşırı harcama ve stoklara neden olur. Sağlam, planlı, bütçeli ve teknolojik olarak donanımlı bir sürecin sağlanması gerçekten de olumlu etki yaratacaktır.

Kategori yöneticileri, satın alma süreçlerinde gerekli teknik ve ticari ayrıntılarla birlikte satın alınan kalemlerin listesini hızlı bir şekilde belirlemek ve anlamak isterler. Talepleri etkin bir şekilde yönetebilmek ve sorumlu oldukları kategoriden satın almaları beklenen iş kalemleri için bilinçli kararlar almaları gerekir. İşte bu sebeple yapacakları talep analizleri geçmiş, şimdi ve geleceğe yayılan harcamalar hakkında bir görüşe sahip olmalarını sağlar. Etkili ve verimli kararlar alabilmeleri şirketleri için pozitif etki yaratacaktır.

Sözleşme yaşam döngüsünü belirlemek ve sözleşmenin sona ermesinden önce sözleşmenin yenilenmesine veya yeni tedarikçi seçimine karar vermek için yürürlükteki çeşitli sözleşmelerin periyodik analizi ve değerlendirilmesi gerekir. Değişen şart ve koşullara göre uyarlanması ve yenilenmesi kritik konulardandır.

Tedarikçi bilgilerini toplamak ve bu sayede hızlı bir şekilde tedarikçi profilini çıkarmak, potansiyel riskleri ve tedarikçinin güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek için ilgili parametreler arasında karşılaştırmaya olanak tanır. İyi analiz edilmeyen tedarikçilerin sebep olabileceği tedarik ve tedarik zinciri riski, endüstri liderleri tarafından küresel olarak büyük bir endişe kaynağı olarak sınıflandırılmaktadır.

Dahili müşteri gereksinimleri, harcama kategorisine göre değişebilen harcama için çeşitli boyutlarla karakterize edilebilir. Çoğu paydaş, kendilerine hizmet veren tedarikçiyi yalnızca ticari nedenlerle değil, “kişisel” nedenlere göre seçtiğinizden şüphelenir. İşte bu yüzden kategori kapsamını, paydaşları, ihtiyaçları ve gereksinimleri net olarak belirlemek önemlidir. Mevcut durumu anlayarak tedarikçilere, sözleşmeye ve siparişlere dayalı tüm dahili bilgilerin toplanması gereklidir.

Toplam Sahip Olma Maliyeti (TCO), malzeme veya hizmet için tüm değer zincirini analiz eder ve zaman çerçevesini dikkate alarak her adımdaki temel maliyet unsurlarını tanımlar. TCO’nun arkasındaki değer etkenlerini ve maliyet unsurlarını anlamak, kategori ve hedef maliyet optimizasyonu için hangi değişikliklerin yapılabileceğine dair bilgi sağlar.

Tedarikçilerle müzakereler yıllar içinde çok gelişti. Artık mesele sadece kimin sesinin yüksek çıktığı veya hızlı düşünebileceği ile ilgili değil. Bugün, en başarılı satın alma müzakereleri, tedarikçilerle kazan-kazan yaratmaya odaklanıyor.

Müzakereler sırasında hata yaptığınızı farkında olmayabilirsiniz. Hatta çok iyi fiyat indirimlerini başarıyla elde etmiş olsanız bile, mümkün olan en iyi fırsatı yakalayamamış olabilirsiniz. Müzakerelerde sadece birkaç teknik bilmek yeterli değildir. Ne yapılmayacağını da bilmeniz gerekir. Bu ders, uygulamalarınıza örnek olması açısında birçok satın alma uzmanının yaptığı yaygın müzakere hataları konusunu ele almaktadır. Müzakerelerde başarıya ulaşmak için kullanabileceğiniz bu ders, sizi “Müzakerelerde Yapılmaması Gerekenler”den yedi tanesiyle tanıştıracak.

Birçok satın alma uzmanı, daha yüksek başarı seviyelerine ulaşmalarını engelleyen iki önemli nitelikten yoksundur. Bunlardan biri, maksimum satın alma başarısı için temel performans göstergelerini (KPI) uygun şekilde kullanma yeteneğidir. Diğeri ise iş zekasıyla birlikte kapsamlı iş becerileri ve bir işletmeye eşi benzeri görülmemiş değer katan düşünme biçimidir.

Tedarikçi performansını değerlendirmek ve iyileştirmek için kanıtlanmış bazı tekniklerle, tedarikçilerinizden zamanında teslimat yapmasını ve daha verimli bir hizmet sunmasını, daha az sorun ile daha az kalite hatası bekleyebilirsiniz. Tedarikçi performasını yönetmeyi yedi ana başlıkta uygulayabileceksiniz.

Satın alma profesyonelleri fark yaratmak için tedarik piyasası analizlerini artık küresel çapta yapıyorlar. Yapılan bu analizlerin detaylı incelemesi, mevcut ve gelecekteki ekonomik koşulların iyi anlaşılmasını kolaylaştırır. Endüstri trendleri ve yapısı, Türkiye, AB ve ABD makro verilerinin özeti gibi ilgili endüstri konularının değerlendirilmesi daha ayrıntılı bir analize rehberlik edecektir. Yerel ve global piyasa araştırmaları ile toplanan tedarikçi bilgilerinden çıkan profil, potansiyel riskler ile tedarikçilerin güçlü ve zayıf yönlerini belirlerken ilgili parametreler arasında karşılaştırmaya olanak tanır.

STRATEJİK SATIN ALMA EĞİTİMİ KONULARI

Her kategoriyi pazar karmaşıklığı ve kritikliği açısından anlamak, o kategori için geçerli olabilecek üst seviye stratejileri listeye almanın ilk adımıdır. Satın alma stratejileri, karar vericilerin stratejik planları hızlı ve doğru bir şekilde değerlendirmesine yardımcı olur. Tedarik pazarlarına stratejik satın alma yönetimi uygulamak için bir çerçeve sağlar. Kalite analizi ve proje yönetimi yoluyla sistematik bir yaklaşım sunar. Üst seviye kategori stratejileri, detaylı kaynak bulma ve satin alma stratejileri ve uygulama stratejileri ve benzeri başalıklarda ayrı ayrı yapılandırılmalıdır.

Satın alma profesyonellerinin çoğu, en iyi tedarikçiyi seçmek için tutarlı ve iyi düşünülmüş yöntemler kullanmamaktadır. “Nihai” tedarikçiyi belirlemek ve seçmek için güvenilir bir süreç geliştirmek, imkansız değildir. Şirketinizin daha rekabetçi, daha verimli ve daha karlı hale gelmesi için tedarikçileri seçme konusunda daha iyi işler çıkarmanıza yardımcı olmak üzere tasarlanmış “Yedi Adımı” bu derste öğrenebilirsiniz.

Mükemmel ilk izlenim, tedarikçilerinizin sizin dikkate alınması gereken bir müzakere gücünüzün olduğunu hemen anladığı izlenimdir ve sadece bir şansınız vardır. Zayıf görünürseniz, sözde bir kazan-kazan anlaşması bağlamında bile tedarikçilerinizin bunları istismar etmeye çalışacağına bahse girebilirsiniz.

Müzakereye hazırlanmazsanız başarısız olmanız kaçınılmaz! Bu derste, bir sonraki müzakereniz için en etkili şekilde nasıl hazırlanacağınızı öğreneceksiniz. Müzakereler başlamadan önce bile satın alma müzakere hazırlığının eksikliği sizi başarısızlığa sürükler. Şampiyonlar liginde en iyi müzakere sonuçlarını elde etmek istiyorsanız, bu seviyede bir müzakereci olmalısınız. Bu seviyedeki müzakereciler, müzakere hazırlığının isteğe bağlı olmadığını bilirler. Müzakere başarısı için hiçbir kısayol yoktur. Müzakere söz konusu olduğunda eğer hazırlanmıyorsanız başarısız olmaya hazırlanıyorsunuz demektir. En iyi müzakerede hazırlık tekniklerini kullanmayarak, masada önemli değerler bırakıyor olabilirsiniz.

Şirketin sistemi içerisinde bulunan tedarikçi ve malzeme tanımlamalarının, değişikliklerinin veya toplu bakımlarının yapılması önem arz eder. Malzeme kodlarının doğru mal gruplarıyla eşleştirilmesi ve malzeme detay verilerinin doğru ve güncel olmasını işleyiş açısından kritiktir. Yerli ve yabancı tedarikçiler, grup şirketleri, resmi daireler gibi kategorilerde yönetilebilir. ayrımlarda yönetilmelidir. Şirketin yapısında göre merkezi veya bölgesel olarak da yapılabilir.

Kategoriler için seçilen çeşitli stratejiler, pazar ve tedarikçi katılımının etkileşimiyle yürütülür. Bu stratejiler kapsamında, şirketin talep ve beklentilerine göre çeşitli ihale yöntemleri uygulanabilir. Burada kritik nokta ihtiyaca yönelik ve yönetilen kategoriye özel olmasıdır.

Sözleşme yaşam döngüsünü belirlemek ve sözleşmenin sona ermesinden önce, sözleşmenin yenilenmesine veya yeni tedarikçi seçimine karar verebilmekmek için yürürlükteki sözleşmelerin periyodik olarak değerlendirilmesi satin almanın vazgeçilmez döngüsüdür. Sözleşme kapsamındaki toplam harcama, süre, yürürlükteki sözleşmeler, sözleşme tipi, şartları, performans ölçümleri gibi sözleşme metrikleri mutlaka takip edilmeli ve gerekli aksiyonlar alınmalıdır.

SATIN ALMA EĞİTİMİ ‘NDE TALEP VE MALİYET YÖNETİMİ KONULARI

Bir tedarikçi beklentileri karşılayamadığında, bu otomatik olarak o tedarikçinin suçu mudur yoksa kabahat sizin iletişim becerilerinizde olabilir mi? Çoğu zaman, tedarikçi başarısızlığı, yalnızca bir tedarikçi yetersizliği değil, iletişimdeki bir tür hatanın veya iletişimin yorumlanmasının sonucudur. Günümüz satın alma ortamında, sözlü ve yazılı birinci sınıf iletişimi becerileri çok önemli hale gelmiştir.

Tedarikçiniz, kârlarını maksimize etmek için satın alma süreçlerinizi atlatıyor mu? Eğer öyleyse, bunu şirketinizi kaybetmek pahasına yapıyorlar. Bir satın alma uzmanı olarak, “gizli satış” şeklinde adlandırılan bu tedarikçi davranışına son vermek sizin işiniz. Elbette bu gizli satışların rahatsız edici büyümesini tersine çevirebilecek birkaç iyi uygulama var. Bu uygulamalar ile bu konuda başarılı ve manipülatif yaklaşımlar sergileyen tedarikçilerin becerilerini keşfederek şirketinizin tasarruf etmesine yardımcı olabilirsiniz.

SATIN ALMA EĞİTİMİ’ NDE RİSK YÖNETİMİ KONULARI

SATIN ALMA EĞİTİMİ ‘NDE DEĞER ZİNCİRİ KONULARI

Bir işletmedeki en çevik kişiler satın almacılar, en çevik hareket eden birimler de satın alma birimleridir!

Şirketlerin, yıllardır çevik yönetim için yaptıkları yatırımlar, şirket operasyonlarını durma noktasına getirebilecek problemlerin önceden belirlenmesine ve etkilerinin minimumda tutulmasına yardımcı olmuştur. Pek çok şirket, satış ve proje ekiplerini bu bakış açısıyla yönetmektedir. Satınalma özelinde bu konu, talep ve bilgi gereksinimlerinin yanı sıra tedarikçilerin doğru yönetimini ve hizmetlerinin sürekliliğinin izlenmesini de gerektirmektedir. Salgın sebebiyle ortaya çıkan talep ve işgücünün yönetim zorlukları yeni soruları da beraberinde getirmiştir. Şirketler çalışanlarının uzaktan çalışma modeliyle uzun vadede üretken olmasını nasıl sağlayabilirler? İnsanlar gerçekte nerelerden çalışıyor? Sahada olması gerekenler kimler? Sevkiyatların gecikmemesi için onaylar hızlı bir şekilde nasıl tamamlanabilir? Bütün bunlar, bugün satınalma ekiplerinin karşılaştığı yönetim ve liderlik sorunlarından birkaçıdır ve genellikle en iyi çözüm satınalmanın beklentilerin üzerine çıkması olarak görülür. Peki bu dönemi atlattığımızda satınalma süreçlerini çeviklik üzerine inşa etmek için hangi adımları atmamız gerekecek?

Ne kadar çok tedarikçiden sorumlu olursanız potansiyellerini tam olarak yerine getiremeyen tedarikçilerle karşı karşıya kalma olasılığınız o kadar artar. Bu durum, mükemmel tedarikçi performansının gerçekçi olmayan bir hedef olduğu anlamına gelmez. Bu hedefe daha da yaklaşmak için tedarikçilerinizle birlikte çalışmanın belirli yolları vardır. Bu ders size, harika tedarikçi performansı elde etmek için tedarikçi geliştirmeyi bir araç olarak nasıl kullanacağınızı öğretecektir.

Bu derste, tedarikçilerle görüşmelerinizdeki etik zorlukları göreceksiniz. Ayrıca, etik olmayan kararlar vermekten kaçınabilmeniz, olası suçlamalardan uzak durabilmeniz ve başarılı bir kariyere sahip olabilmeniz için 15 etik davranış kuralını öğreneceksiniz. Kendinizi bu gibi durumlardan nasıl koruyabileceğinizi ve iş etiği açısından yüksek standartlarda bir kariyere sahip olmanız için gerekli olan bilgileri de alabileceksiniz.

Pazarlama, bugün dünyada satın alma departmanları tarafından yönetilmeye başlanan en yeni kategorilerden biridir. Harcamaları geleneksel olarak satın alma ve kaynak bulma departmanlarından ayrı tutulan diğer bazı özel alanlar gibi, pazarlamanın da satın alma uzmanlarının hazır olması gereken bazı benzersiz özellikleri vardır. İşbirliğini yerleştirmek, pazarlama için birinci sınıf bir satınalma stratejisi uygulamak ve sonuçta daha iyi bir hizmet sunabilmek için pazarlama departmanınızla olan çalışma yöntemlerinizde ustalaşabilirsiniz.

İş dünyasındaki hızlı değişime rağmen, birçok satın alma departmanı, modası geçmiş ve tamamen etkisiz olmasına rağmen, işleri “eski yoldan” yapmaya devam ediyor. Ne yazık ki, satın alma süreçlerini değiştirmek her zaman kolay değil. Yönetimin dikkatini satın almaya çekmek istiyor ancak bunu nasıl sağlayacağınızı bilmiyorsanız, yakın gelecekte de verimsiz ve üst yönetim desteksiz bir satın alma yapmaya mahkumsunuz demektir. Bu ders size, yönetimin fikirlerinizi desteklemesini nasıl sağlayacağınızı öğretecek ve şirketiniz için daha iyi bir satın alma sürecini gerçeğe dönüştürmenizi sağlayacaktır.

Üst düzey bir satın alma pozisyonuna ulaşmak ve başarılı olmak tesadüfen olacak bir şey değilir. Ancak, hem şu anda hem de gelecekte kariyerinizde başarılı olabilmek için kendinizi hazırlamanıza yardımcı olacak bazı ipuçları mevcut. Üst düzey bir satınalma pozisyonuna başvurmak istiyorsanız, doğru bir özgeçmiş hazırlamanız, maaş beklentinizi netleştirmenzi ve sonraki adımlarınıza mutlaka hazırlanmanız gerekir.

Modern bir satın alma ekibine sahip olmayı mı hayal ediyorsunuz? Ne yazık ki, mükemmel satın alma ekibi size nadiren verilecektir. Bu durum zaman içerisinde geliştirilmesi gereken bir şeydir. İyi haber şu ki, satın alma “rüya takımına” sahip olmak elinizde! Bunun anahtarı ise, işe alım, eğitim ve elde tutma konusunda ustalaşmaktır. Satın alma yetenek yönetimi karmaşık bir çaba gerektirmez. Bu ders, size satın alma yetenek yönetimindeki hataları ve zaman kaybını en aza indirmek için gerekli olan rehberliği sağlayacaktır.

Satın Alma

Çalışanları şirket ciro ve net karına olan etkilerinden dolayı şirket startejilerini belirleyen gizli güçtür.

Traffic

KEPS Danışmanlık İle

Var olan gücünüzü ortaya çıkartmak için ihtiyacınız olan satın alma kaynak ve uzmanlığını burada bulacaksınız

Sales Chart

İyi İşler Dönüşümle Başlar

Pınar Samsun

Satın Alma Danışmanı
+90 532 345 1328
Mesajınız için teşekkür ederiz. En geç 24 saat içinde geri dönüş sağlayacağız.
Mesajınızı göndermeye çalışırken bir hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyin

Verilerimi göndererek benimle iletişime geçilmesini kabul ediyorum.
Kişisel Verilerin Kullanılması Kanunu Hakkında